İçeriğe geç

Dumanlama Makinesi

termal sisleme makinesi, thermal sisleme cihazı, thermal sisleme makinası, ilaçlama makinesi, ilaçlama, makine, dumanlama makinesi, mazotlu dumanlama, zirai don duman makinesi, zirai don önleme makinesi
termal sisleme makinesi, thermal sisleme cihazı, thermal sisleme makinası, ilaçlama makinesi, ilaçlama, makine, dumanlama makinesi, mazotlu dumanlama, zirai don duman makinesi, zirai don önleme makinesi

Dumanlama makinesi küçük ve hafif yapılı el sisleyicileri genellikle bu tiptedirler.Bu bölmede bulunan bujinin tırnakları arasında oluşan kıvılcım, tutuşmayı sağlar.Sisleyicinin vantilatörünü, yakıt pompasını ve ilaç pompasını çalıştıran bir motoru vardır.Yanma sonucu oluşan kızgın gaz dışarıya doğru hızla itilir. İlk ateşlemeden sonra, bujinin ateşlemeyi sürdürmesi gerekmez. Çünkü ilk ateşlemede, yanma odası ısınır ve karbüratörden gelen yakıt-hava karışımı kendi kendine tutuşur.

Dumanlama Makinesi Fiyatları

Dumanlama makinesi fiyatları repolanmış ürünlerin filizlenmesinin engellenmesinde.Motorun egzosuna, ısıya dayanıklı bir ilaç formülasyonu püskürtülür. İlaç bu egzos çıkışında bir sis oluşturur.Sislemeyi sağlayacak sıcak gaz, petrol gazının yakılmasıyla oluşur.Termik sisleyicilerin büyük kapasiteli olanları ise bir taşıt üzerine monte edilerek kullanılmaktadırlar.Sisleme ile uygulanan ilaç miktarı çok düşük olduğu için makinayı yeniden doldurma ihtiyacı çok azdır.

Açık ve kapalı alanlardaki sivri sineklerin kontrolünde İnsanların yaşadığı alanlarda her türlü hastalık ve zararlı kontrolünde.Elektrik motoruyla çalışan bir fan, havayı bir ısıtıcı üzerine üfler ve sıcak havanın önüne püskürtülen ilacı buharlaştırarak sis oluşturur.Isı enerjisiyle çalışan memelerle elde edilen oldukça küçük damlalı sis şeklindeki pülverizasyonlar, özellikle uçucu böceklere karşı yapılan uygulamalarda oldukça yararlı olmaktadır.Sıcak yanmış gaz içine ulaşan ilaç, sis halinde borudan dışarıya çıkar.

Dumanlama Makinesi Çeşitleri

Dumanlama Makinesi Çeşitleri Bu tip sisleyici aslında bir termik motordur.Sisleme uygulamalarında çeşitli tip sisleyiciler kullanılmakta olup tarımsal üretimde genellikle elde ve sırtta taşınır tip termik sisleyiciler kullanılmaktadır.Askeri amaçlarla geliştirilmiş olan büyük tip termik sisleyiciler olup, bu sisleyiciler tarımda da kullanılmaktadır.Genellikle bir kamyonete bindirilen sisleyiciye sürücü kabininden kumanda edilmektedir.

Sisleyici çalıştırılmadan önce hava pompasıyla iki depoda da basınç sağlanır.Normal olarak sis, sürüklenme ile 150 m genişliğe yayılır.Bu genişlik 400 m’ye kadar çıkabilmektedir.Sisleyici bu şekilde iki dakika çalıştırıldıktan sonra, ilaç deposunda basınç altında bulunan ilaç bir boruyla gaz çıkış borusunun ağız kısmına püskürtülür.Konvansiyonel ilaçlamalara göre daha büyük alanlar ilaçlanabildiği için % 90 oranında zaman tasarrufu sağlarlar.

Motor egzoslu sisleyiciler termik sisleyici gurubundandır.Yakıt ise bir dişli pompa ile yanma odasına iletilmekte ve hava yakıt karışımı bir buji tarafından ateşlenmektedir. 500-600 °C sıcaklıktaki gaz, karışım bölmesine geçer ve bu anda ilaç bir pompa ile karışım bölmesine basılır.Yangın tehlikesi bunlarda daha azdır.Yani bir depo ilaçla büyük alanlar ilaçlanabilmektedir.Elektirikle çalışan diğer bir sisleyici tipinde ise yüksek devirli diskler yardımıyla güçlü bir hava akımına sürekli olarak püskürtülen radyal sıvı filmleri aerosol zerreleri halinde parçalanmakta ve soğuk sisleme yapılmaktadır.Depodan karbüratöre gelen yakıt, gaz – hava karışımı olarak yanma odasına geçer.Hayvanların bulunduğu alanların dezenfeksiyonunda. İstenmeyen alanlarda çimlenmenin engellenmesinde.

Sisleme işi bittikten sonra, önce ilaç akışı durdurulur ve sisleyici bu şekilde bir dakika çalıştırıldıktan sonra yakıt kesilerek sisleyici durdurulur.Sıvılaştırılmış petrol gazıyla çalışan termik sisleyiciler de yapılmıştır.Sisleme makinalarıyla yapılan uygulamalarda, ilaç taşıyıcı olarak tek başına su kullanılmamaktadır.Sisleme sıcaklığı diğerlerine göre daha düşüktür.Elektirikle çalışan küçük el sisleyicileri de mevcuttur.Seraların, açık alanların ve diğer üretim alanlarının don’a karşı korunmasında Donmuş su borularının, kanalların ve buzlu sahaların eritilmesinde kullanılabilmektedir.

Sıvı ilacı ısı enerjisiyle çalışan memeler yardımıyla 15-30 µm’ lik damlalara dönüştürerek bir sis bulutu halinde uygulayan tarımsal savaş makinaları sisleyici veya sisleme makinaları olarak adlandırılırlar.Bu ısıtıcı 10 s kadar ısıtıldıktan sonra ilaç gönderildiğinde, ısıtıcı soğuyacağından soğuk sis oluşur.Bu tip sisleyicilerde verdi 140 mL/min kadardır ve bir depo ile 8500 m3 hacim sislenebilir.Taşıyıcı olarak mazot veya su+VK-2 gibi akıcılığı yüksek, şeffaf, renksiz ve nötr (pH=7) bir karışım da kullanılabilmektedir.Sis şeklindeki damlalarda hacim/yüzey oranı, klasik pülverizasyonlardaki büyük damlacıklara göre çok daha yüksek olduğundan kaplanan alan ve buna bağlı olarak biyolojik etkinlik artmaktadır.

Önerilen Ürünler

Sıcak Sisleme Mazotlu Dumanlama İlaçlama Makinesi Portatif Duman Makinası Termal Sisleme Cihazı Zirai Don Makinesi Kırağı Makinesi, Portable Thermal Fogger, Thermal Fogger, Thermal Fogging Machine
Don Önleyici Dumanlı İlaçlama Makinesi, Araç üstü termal sisleme makinesi, araç üstü sıcak sisleme makinası, araç üstü dumanlama makinası, araç üstü dumanlama cihazı, araç üstü sıcak sisleme dumanlama ilaçlama makinesi
Fümigasyon makinesi
Araç üstü ulv ilaçlama cihazı, araç üstü ULV ilaçlama makinesi, araç üstü sinek ilaçlama makinesi, araç üstü sivrisinek ilaçlama makinesi, araç üstü soğuk sisleme makinesi, 4 başlıklı ulv cihazı
Kanal Sisleme Cihazı, Kanal Sisleme Makinesi, Kanalizasyon Dumanlama Makinesi ve Araç üstü ULV cihazı, Araç üstü soğuk sisleme makinesi, ULV sisleme makinası
Pulverizatörlü ULV, Pülvarizatörlü ULV, Pulverizatörlü ULV sisleme cihazı, Pulverizatör ve ULV cihazı, PULVERİZATORLU ULV ilaçlama makinesi, holderli ulv, 25 metre hortumlu ulv, 50 metre hortumlu ulv
Bahçe Pulverizatörlü ULV İlaçlama Makinesi
Araç üstü mist blower, Araç üstü mist blower makinesi, mist blower, mist blower cihazı, 35 beygir mist blower, otomatik başlıklı ilaçlama makinesi, robot başlıklı ilaçlama makinesi, rezidüel ilaçlama makinesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

whatsapp sipariş hattı